Kladenské věžáky postavené koncem 50. let 20. století byly pohledem do budoucnosti bydlení. Bez nadsázky se dá říct, že předběhly dobu.

Moderní útočiště

Věžové domy byly navrženy s ohledem na komfort a moderní bydlení. Na rozdíl od tradičních způsobů vytápění, které v té době převládaly, byly budovy vybaveny topnými systémy instalovanými ve stropech, což byla novinka, která zajišťovala rovnoměrnější rozložení tepla v obytných prostorách. Architekti Josef Havlíček, Karel Filsak a Karel Bubeníček se inspirovali tehdejšími modernistickými tendencemi a snažili se vytvořit funkční a estetické obytné prostory.

Každý byt byl vybaven vestavěnými skříněmi, což optimalizovalo využití prostoru a snížilo potřebu dalšího nábytku. Dispozice bytů byla pečlivě naplánována tak, aby oddělovala společné obytné prostory od soukromých, jako jsou ložnice a koupelny, a zvyšovala tak pocit soukromí a pohodlí obyvatel.

Komunitní a bezpečnostní prvky

Kromě jednotlivých bytů byly věžové domy navrženy s ohledem na komunitu a bezpečnost. Přízemí sloužilo jako společenský prostor a podporovalo pocit sounáležitosti mezi obyvateli. V tomto prostoru se také nacházela nepřetržitá služba concierge, která v prvních letech provozu ještě více umocnila atmosféru budov připomínající hotel.

Úkryt před bouří

Zdroj: Youtube

Jedním z nejvýraznějších prvků kladenských věžáků byl protiatomový kryt s filtrační ventilací a podzemní únikovou chodbou. Doplněk odráží dobové geopolitické napětí a hrozící jaderný konflikt v době studené války. Kryt poskytoval obyvatelům pocit bezpečí, protože věděli, že mají v případě nouze útočiště.

Zachování historie

Odkaz architektonických zázraků dnes uchovává Muzeum stavitelů věží. Navzdory náročnému začátku uprostřed celosvětové pandemie se muzeum stalo majákem pro zájemce o historii architektury a inovace. Muzeum nabízí prohlídky, které zahrnují návštěvu protiatomového krytu, ukázkového bytu a rekreační střešní terasy, a poskytuje tak živé okno do futuristického bydlení v minulosti.

Věžové bloky v Kladně jsou víc než jen budovy; jsou kulturní památkou, symbolem architektonických inovací a připomínkou doby, kdy se budoucnost bydlení představovala odvážně a kreativně. Když procházíme chodbami Muzea věžáků, procházíme historií a obdivujeme, co kdysi představovalo budoucnost bydlení. V Kladně přišla budoucnost brzy a byla velkolepá.

Zdroje: kudyznudy.cz, magazin.aktualne.cz, metro.cz