Hrad Český Šternberk je výjimečný tím, že jej od jeho vzniku nepřetržitě vlastní jediný šlechtický rod – Sternbergové.

Bašta rodu Sternbergů

Zdroj: Youtube

Počátky hradu sahají do roku 1241 až ke Zdeslavovi z Divišova, který později v návaznosti na dobovou germánskou tradici přijal jméno Zdeslav ze Šternberka, přičemž se inspiroval nebeským znakem, který měl ve znaku jeho rod. Symbolická volba, v níž se prolínají slova "Stern" jako hvězda a "Berg" jako hora, předznamenala zrod rodu spjatého se samotnou podstatou české šlechty.

Od středověké pevnosti k modernímu sídlu

Architektonický příběh hradu Český Šternberk je kronikou neustálých proměn. Původně byl postaven jako tvrz, jeho stavba byla pečlivě opevňována a rozšiřována dalšími generacemi. Přestože v 15. století hrad na chvíli podlehl králi Jiřímu z Poděbrad, získali jej zpět Šternberkové, kteří se věnovali jeho zvelebování.

Na počátku 20. století prošel hrad významnými úpravami, aby vyhovoval vymoženostem moderního bydlení, včetně zavedení vodovodu a elektřiny a později ve 30. letech 20. století i ústředního topení. Toto spojení středověké strohosti s moderním vybavením podtrhuje pokrokový přístup Sternbergů k zachování jejich rodového sídla.

Ztracené zlato lakomého pána

Hrad je opředen mnoha legendami, včetně pověstí o ukrytých pokladech. Jeden z příběhů vypráví o lakomém pánovi, který byl posedlý svým bohatstvím. Když jednou musel narychlo opustit své sídlo, rozhodl se rozdělil svůj značný majetek. Polovinu si vzal s sebou a druhou svěřil svému věrnému purkrabímu s pokynem, aby jej bezpečně ukryl než se vrátí.

Purkrabí se rozhodl, že bohatství ochrání, a ukryl je na neznámém místě. Avšak zemřel dříve než mohl prozradit, kde se poklad nachází, tajemství si tak odnesl do hrobu. Navzdory vyčerpávajícímu pátrání, při němž bylo narušeno i koryto nedaleké řeky Sázavy, zůstal poklad ztracen, možná stále ukrytý v hlubinách hradu.

Legenda o “zlaté řece“

Další legendou, která rozbuší srdce hledačů pokladů, je o puklině v nedalekém skalním útvaru, o níž se traduje, že je branou k dalšímu značnému pokladu. Podle pověsti se tato puklina na Velký pátek otevře a vypustí do protékající řeky Sázavy zlaté dukáty. Historku podporují občasné nálezy zlatých šupinek v řece, což naznačuje, že na starých pověstech o bohatství ukrytém v krajině kolem hradu je možná něco pravdy.

Znovuobjevené dědictví

Uprostřed legend o tajemném bohatství byl jeden poklad skutečně nalezen. Nález pochází z doby válečných otřesů, kdy byla do hradu Český Šternberk na bezpečné uložení přivezena truhla plná starobylých stříbrných baněk a miniatur, jež nashromáždila babička Zdeňka ze Šternberka.

Po znárodnění hradu byla truhla s cenným stříbrem, ukrytá v jednom ze skladů, nechtěně pohřbena pod hromadou uhlí novými správci. Teprve v roce 1971 při vyklízení hradního skladu byla znovu objevena a odhalila hmatatelný díl bohatého dědictví hradu.

Hrad Český Šternberk se svou minulostí a ukrytými poklady okouzluje všechny, kdo jej navštíví. Ať už je láká kouzlo odhalování ztraceného bohatství, nebo jen putování za ozvěnami historie, hrad zůstává majákem bohaté kulturní a historické krajiny České republiky.

Zdroje: denik.cz, epochanacestach.cz, dama.cz