Na rozdíl od běžné stezky jsou její části pečlivě vyhloubeny v hustých lesích a na polích, přičemž se noří až 9 metrů hluboko pod okolní terén.

Zdroj: Youtube

Stezka, na kterou čas zapomněl

Stezka vycházející ze Sázavy se vine přes Mělník, Dobré pole, Lipany a končí u významné mohyly v Chotouni. Z kolosální stavby dnes zbyly pouhé fragmenty, většinou zachované jako příkopy v zalesněných oblastech, zatímco další úseky podlehly civilizačnímu pokroku.

Účel a způsob výstavby starobylé stezky zůstávají zahaleny tajemstvím. Její původ je spojen s legendami a historickými postavami, především se svatým Prokopem, uctívaným světcem, jehož životní příběh se prolíná s pověstmi o Ďáblově brázdě.

Legenda o svatém Prokopovi

Svatý Prokop, narozený kolem roku 970 v Chotuni, byl mužem vzdělaným a zbožným, který studoval na slovanské škole na Vyšehradě a v klášteře v Uhrách. Poté, co se zřekl světského života ve prospěch duchovní disciplíny, věnoval se obdělávání půdy v okolí řeky Sázavy, čímž nechtěně dal vzniknout legendě o vzniku brázdy.

Podle legendy se svatému Prokopovi podařilo zkrotit samotného ďábla a donutil ho vyorat brázdu od Sázavy až po Chotouň. Tato pověst, zvěčněná básníkem Jaroslavem Vrchlickým, symbolizuje věčný boj dobra se zlem, přičemž svatý Prokop je často zobrazován právě v tomto vítězném okamžiku.

Pravěká obchodní cesta?

Kromě legend se někteří badatelé domnívají, že Čertova brázda byla klíčovou obchodní cestou, která umožňovala dálkovou výměnu mezi oblastmi starých Čech. Strategická poloha a monumentální měřítko trasy naznačují, že v mladší době kamenné hrála zásadní roli, spojovala komunity a podporovala obchod.

Záhada na věky věků

Navzdory legendám a teoriím zůstává mnoho otázek o Čertově brázdě nezodpovězeno. Kdo byli tvůrci dávného zázraku? Jak byla postavena s takovou přesností a v takovém měřítku a za jakým účelem? A jaká je případná souvislost mezi svatým Prokopem, Sázavským klášterem a vznikem starobylé cesty?

Jak bude věda a archeologie postupovat, možná se nám podaří vnést nové světlo do tohoto fascinujícího kousku české historie. Do té doby zůstává Čertova brázda jednou z nejzajímavějších záhad země.

Zdroje: cs.wikipedia.org, hrady.cz, kudyznudy.cz