Na místě bylo objeveno celkem jedenáct hrobů s ostatky čtrnácti osob, pravděpodobně mužů ve věku od dvaceti do šedesáti let. Pozornost vědců však neupoutal počet hrobů, ale zvláštní a hrůzný způsob, jakým byla těla pohřbena.

Strach z nemrtvých?

Vykopané kostry vykazovaly známky mimořádných opatření, která byla přijata, aby se zajistilo, že nevstanou z mrtvých. Ústa byla zacpaná, končetiny svázané a v některých hrobech byly dokonce do země zaraženy osikové kůly nebo byly od těl odděleny hlavy. Extrémní zacházení vedlo mnohé k přesvědčení, že se současníci těchto osob obávali, že jsou upíři.

Robustní postava mrtvých podnítila spekulace, že by mohli patřit k cizímu etniku, což vyvolalo strach a pověrčivost mezi místním obyvatelstvem a přimělo je k přijetí drastických opatření proti možné nemrtvé hrozbě.

Debata o upířím vyprávění

Jedná se tedy o největší pohřebiště upírů v Evropě? Ačkoli má upírské vyprávění jistý půvab, ne všichni badatelé jsou o něm přesvědčeni. Archeoložka Pavlína Mašková naznačuje, že zvláštnosti pohřebiště by mohly svědčit i o popravišti.

Hypotézu však zpochybňuje Jaroslav Špaček, který argumentuje absencí historických záznamů či archiválií dokládajících tak velký počet poprav či popraviště v okolí Čelákovic. Absence důkazů činí upírskou teorii o to zajímavější a nechává otevřený prostor pro spekulace o skutečné povaze těchto pohřbů.

Upíři nebo zlosynové?

Zdroj: Youtube

Debata o tom, zda Čelákovice slouží jako místo posledního odpočinku obávaných upírů, nebo popravených zločinců, zůstává nevyřešena. Mimořádná pohřební opatření naznačují hluboce zakořeněný strach z nemrtvých a odrážejí dobu, kdy pověry a nadpřirozeno hrály v každodenním životě významnou roli.

Ať už byly motivovány mýtem nebo nepochopením, opatření přijatá proti těmto osobám po smrti zdůrazňují fascinující aspekt vztahu středověké společnosti ke smrti, neznámému a nadpřirozenu.

Odkaz ztracených

Nález v Čelákovicích klade důležité otázky o víře našich předků a o tom, kam až byli ochotni zajít, aby se ochránili před domnělými hrozbami, ať už nadpřirozenými, nebo jinými. Když archeologové a historici pronikají hlouběji do těchto záhad, odhalují nejen obavy a pověry minulosti, ale také osvětlují složitý vztah mezi historií, folklorem a lidskou psychikou.

"Upíří" hřbitov v Čelákovicích zůstává poutavou kapitolou v širším vyprávění o historické a kulturní krajině Evropy a vybízí nás k zamyšlení nad stíny, které se skrývají těsně pod povrchem našeho chápání minulosti.

Zdroje: medium.seznam.cz, idnes.cz, extra.cz