Přesun bunkru je působivou ukázkou ochrany minulosti a nasazení nadšenců pro vojenskou historii.

Unikátní kus vojenské historie

Zdroj: Youtube

Bunkr vzor 36, kus vojenské architektury z roku 1936, byl pečlivě převezen na vzdálenost přesahující 120 kilometrů. Na rozdíl od svých nástupců, takzvaných "řopíků", jimiž je česká krajina poseta po stovkách, jsou stavby vzor 36 raritou, a proto je úsilí o přemístění obzvláště významné.

Bunkr měřící na délku 4,7 metru a vysoký 2,7 metru váží přes padesát tun a původně byl umístěn v severních Čechách v areálu povrchového dolu Šverma. Jeho existence však byla ohrožena kvůli rozšiřující se důlní činnosti. Společné úsilí Vojenského historického ústavu Praha a nadšenců pro vojenskou historii však zajistilo jeho zachování.

Překonání logistických výzev

Cesta bunkru byla nemalým úkolem. Nejprve jej buldozer přemístil blíže k silnici, aby jej pak jeřáb mohl zvednout na pražce. Konvoj, dbající na to, aby trasa obcházela mosty s nedostatečnou nosností, nakonec dorazil do Vojenského technického muzea Lešany u Týnce nad Sázavou.

Tam se více než dvě hodiny připravovali na opatrné umístění bunkru mezi dva stromy u vchodu do muzea, což byl vzhledem ke značné hmotnosti a velikosti opevnění velmi náročný úkol.

Důležitý krok v obraně Československa

Lehké opevnění vzor 36, zavedené jako reakce na rostoucí hrozbu ze strany nacistického Německa, bylo prvním pokusem republiky o opevnění svých hranic. Přestože jich bylo postaveno více než 860, do dnešních dnů se jich zachovalo jen několik, o to důležitější je snaha o jejich zachování.

Stavby, navzdory své jednoduchosti a pozdějšímu nahrazení pokročilejšími opevněními vzor 37, představují zásadní moment v českých vojenských dějinách.

Zdroje: mocr.army.cz, zatecky.denik.cz, ct24.ceskatelevize.cz