Středověký panovník, známý svou architektonickou vizí a kulturním mecenášstvím, si Vyšehrad představoval nejen jako relikt minulosti, ale jako základní kámen velkolepého projektu pražského městského opevnění.

Renesance Vyšehradu

V letech 1348 až 1350 zahájil Karel IV. ambiciózní projekt obklopení Vyšehradu impozantními kamennými hradbami, proloženými majestátními věžemi a cimbuřími, jak o tom píše historik František Pražský. Tato snaha neměla pouze obranný, ale také symbolický význam, neboť odrážela sílu a kulturní renesanci českého království.

Strategické umístění vyšehradské pevnosti umožnilo její bezproblémové začlenění do obranné sítě vznikajícího Nového Města pražského. Pozoruhodným architektonickým skvostem vyšehradského opevnění byla brána Špička, monumentální vstup, který zdobil jihovýchodní přístup k Vyšehradu.

Zdroj: Youtube

Skloubení krásy a moci

Gotické opevnění Vyšehradu mělo společné rysy s opevněním Nového Města, včetně mohutných kamenných hradeb opatřených ochozy a cimbuřím připomínajícím proslulou Hladovou zeď. Obranu dále posilovaly hranolové věže, mezi nimiž se tyčila Špička jako doklad vojenského a ceremoniálního významu citadely.

Brána Špička, umístěná na strategické vyvýšenině, sloužila jako majestátní brána do královského sídla a odrážela velkolepost svého protějšku vedoucího na Dobytčí trh (dnešní Karlovo náměstí). Brána s důmyslnou konstrukcí a obrannými prvky zdůrazňovala roli Vyšehradu jako strážce královského města.

Portál v čase

Brána Špička se svou šířkou přes 27 metrů byla sama o sobě pevností. Její konstrukce zahrnovala střílny, hrázděné zdivo a nárožní arkýřové věže, čímž vznikla stavba, která byla impozantní a estetická zároveň. Průchod, o němž se předpokládá, že má lomenou klenbu, nesl stopy historie, rýhy pravděpodobně zanechaly zbraně stráží nebo procházejících ozbrojenců.

Navzdory zubu času a válečným konfliktům, zejména husitským válkám, které z gotického opevnění pro potomky ušetřily jen málo, se podstata velkoleposti Vyšehradu zachovala. Moderní archeologické úsilí a historický výzkum osvětlily původní nádheru těchto opevnění a umožnily nám poskládat jejich někdejší slávu.

Ozvěny gotického Vyšehradu

V současnosti Vyšehrad nabízí pohled do své majestátní minulosti prostřednictvím pozůstatků gotického opevnění. Zatímco velká část fyzické struktury byla ztracena, duch místa zůstal zachován. Pokroky v oblasti 3D modelování a technologií rozšířené reality otevřely nové dveře k poznávání historické krajiny Vyšehradu. Návštěvníci nyní mohou projít kdysi mohutnou bránou Špička a projít se po hradbách, které město chránily, a to vše optikou virtuální reality.

Zdroje: kudyznudy.cz, praha-vysehrad.cz, encyklopedie.praha2.cz