Prales nabízí vzácný pohled na ekosystém, který prosperuje ve své přirozené podobě.

Svatyně zachovaná v čase

Zdroj: Youtube

Boubínský prales, který se rozkládá na západních svazích hory Boubín v nadmořské výšce 940 až 1120 metrů, je od roku 1858 chráněn jako přírodní rezervace. O jeho zachování se zasloužil prozíravý lesník Jan, což vedlo k historickému rozhodnutí knížete Jana Adolfa Schwarzenberga vyjmout 150hektarový úsek z běžného lesnického hospodaření, a tím upevnit jeho status chráněného území.

Mozaika biologické rozmanitosti

Srdce Boubínského pralesa tvoří živá směsice buků, smrků a jedlí, přičemž stáří nejstarších smrků a jedlí dosahuje 300 až 400 let. V lese rostou také jilmy, jeřáby a borovice, což vytváří rozmanité prostředí, které podporuje širokou škálu rostlin a živočichů.

V roce 1970 padl nejvyšší zaznamenaný smrk přezdívaný "Král smrků". Byl starý neuvěřitelných 450 let a tyčil se do výšky 57,2 metru.

Kromě vysokých stromů je lesní půda útočištěm chráněných rostlin a vzácných bylin spolu s houbami, kterým se daří na rozkládajícím se dřevě, což jsou prvky, které v obhospodařovaných lesích chybí. Padlé dřevo je ponecháno bez zásahu, což podporuje koloběh znovuzrození a růstu, který přispívá k mystickému kouzlu lesa.

Krajina pohádek

Boubínský prales je proslulý svými chůdovými kořeny, kouzelným fenoménem, kdy na starých nebo rozpadajících se kmenech vyrůstají nové stromy a vytvářejí scénu jako z pohádky. Tyto přírodní skulptury spolu s pokroucenými kmeny stromů a kůrou zdobenou zvláštními útvary propůjčují pralesu tajemnou atmosféru, která jeho návštěvníky uchvacuje.

Cesta říší přírody

Okružní naučná stezka zve průzkumníky na cestu jádrem pralesa, která začíná u klidného Boubínského jezírka. Uměle vytvořená nádrž, založená v roce 1836, kdysi usnadňovala dopravu dřeva do místních skláren. Stezka prochází různými zónami, z nichž každá vypráví příběh o minulosti a současnosti lesa a ukazuje různou míru lidského vlivu v průběhu času.

Boubínský prales není pouhým pralesem, ale živým muzeem biologické rozmanitosti, útočištěm přírodních krás a připomínkou důležitosti zachování nedotčené divočiny pro budoucí generace, které ji mohou obdivovat a učit se z ní. Díky své nadčasové kráse a ekologickému významu je nepřehlédnutelným cílem pro milovníky přírody i pro ty, kteří hledají chvíle klidu v objetí nedotčené lesní říše Evropy.

Zdroje: cs.wikipedia.org, kudyznudy.cz, temata.rozhlas.cz