Prostřednictvím kombinace vědeckých experimentů a archeologických objevů poskytuje park poutavou platformu pro přímé zkoumání středověkého způsobu života.

Živý historický zážitek

Jádrem parku jsou pečlivě zrekonstruované obytné a hospodářské budovy, které ožily po rozsáhlých archeologických vykopávkách v blízkosti kostela svatého Petra na Poříčí. Návštěvníci si mohou prohlédnout řadu staveb, z nichž každá vypráví svůj vlastní příběh o středověkých životních podmínkách.

Mezi rekonstruované zázraky patří obytný dům o dvou místnostech s obdélníkovým půdorysem doplněným zahloubeným sklepem, sloužícím jako dílna či sklad.

Pohled do života středověké usedlosti

Klenotem parku je rekonstrukce pozdně středověké zemědělské usedlosti s třípokojovým obytným domem zdobeným hliněnou omítkou a doškovou střechou. V této části parku se nachází také kvalitně zpracovaná roubená studna, sýpka, chlebová pec a ohrada, které jsou obehnány charakteristickým "polským" plotem.

Tyto prvky nejen dokládají architektonickou vynalézavost doby, ale také umožňují nahlédnout do zemědělských postupů, které udržovaly středověké komunity.

Středověký život na vlastní kůži

Kromě architektonických zázraků zve park návštěvníky, aby se prostřednictvím interaktivních dílen vžili do role středověkých řemeslníků.

Keramická a chlebová pec, tkalcovská dílna vybavená středověkým tkalcovským stavem a šlapací soustruh na dřevo vybavený dobově přesnými nástroji umožňují hostům zapojit se do praktických činností, které překlenují staletí a propojují dnešní lidi s prací a řemesly středověké společnosti.

Cesta časem

Při návštěvě Archeologického parku člověk není pouhým pozorovatelem historie, ale stává se aktivním účastníkem jejího odvíjejícího se příběhu a prožívá rytmus středověkého života na pozadí moderní Prahy. Je to cesta, která překračuje hranice času a nabízí hluboké spojení s lidmi, kteří po těchto končinách kráčeli dávno před námi.

Zdroje: region.rozhlas.cz, kudyznudy.cz, zajimavamista.cz