Snaha odhalit pravdu o hrobu Báthoryové – "krvavé hraběnky" – přináší více otázek než odpovědí a podněcuje příběh, který je stejně poutavý jako složitý.

Zdroj: Youtube

Záhadná smrt

Historické záznamy, jako je podrobný, ale možná přehnaný dopis Stanislava Thurza Juraji Thurzovi z 25. srpna 1614, umožňují nahlédnout do hraběnčina podivného skonu. Její poslední slova, která údajně hovoří o mrazivém chladu v rukou, a netradiční umístění polštáře u jejích nohou vytvářejí záhadný obraz jejích posledních chvil. Zprávy naznačují, že zemřela ve stavu náboženské úcty, nicméně je zajímavé, že o jejím pohřbu se moc informací nedochovalo.

Výzkumy pod čachtickým kostelem

V průběhu let bylo vyvinuto mnoho úsilí o odhalení pravdy o místě posledního odpočinku hraběnky Báthoryové. Přestože byly provedeny průzkumy pod čachtickým kostelem, její hrobka nalezena nebyla. Přesto tyto snahy přinesly cenné poznatky, zúžily možné lokality a odhalily strašidelné nálezy.

Jedním z pozoruhodných objevů je existence zazděného portálu pod kostelem, který by podle spisovatele Viliama Apfela mohl vést ke skryté hrobce. Útržkovité zprávy z průzkumu v roce 1938 popisují otevření podzemních rakví, které by mohly obsahovat těla obětí Alžběty Báthoryové. Tyto nálezy však zůstávají neprůkazné.

Nezemská tajemství pod kostelem

Další záhada se týká podivného oblouku v opěrné zdi kostela, který možná skrývá vchod do dosud neobjevené komnaty. Oblast nebyla od roku 1938 důkladně prozkoumána, a zůstala tak zahalena stoletým tajemstvím. Nedávné snímání georadarem znovu oživilo naději, že by za zdí mohla být chodba.

Měření georadarem odhalilo, že tloušťka zdi je přesně 140 centimetrů, což se zdá být příliš podstatné na to, aby se jednalo o pouhé statické zpevnění. Anomálie ve vzdálenosti 140 a 280 centimetrů od snímacích antén naznačují, že za zdí se nachází nerovnosti, které naznačují možnost neobjevené podzemní chodby.

Na cestě k vyřešení staleté záhady

Zatímco nálezy u zdi jsou slibné, jiná oblast v blízkosti oltáře, v průběhu času pozměněná a zasypaná, představuje další nadějné místo. Měření georadarem ukazují anomálie v hloubce neprozkoumané předchozími sondami, což naznačuje možnost hlubší, skryté hrobky. To odpovídá historickému kontextu proměny kostela a složitému odkazu Báthoryové, která měla navzdory své proslulosti nárok na pohřeb odpovídající jejímu postavení.

Odhalování pravdy

Záhada pohřbu hraběnky Alžběty Báthoryové není zdaleka vyřešena, ale nedávné objevy znovu oživily naději, že místo jejího posledního odpočinku bude jednoho dne odhaleno. Legenda o "krvavé hraběnce" nepřestává podněcovat fantazii a vybízí dobrodruhy, historiky i hledače pokladů, aby se ponořili do hlubin čachtického hradu, kde se pravda možná konečně vynoří ze stínů.

Pověst Alžběty Báthoryové ji nakonec možná odsoudila do hrobky, která měla zůstat navěky skryta, ztracená pod vrstvami historie, tajemství a písku času.

Zdroje: novinky.cz, badatele.net, https://www.youtube.com/watch?v=dhgQUt4Vr54